Een gebouw of ruimte zonder kleur
roept vragen op.

Kleur is een fenomeen. Het laat zich nauwelijks beschrijven, alleen als onderdeel van iets of in combinatie met andere kleuren valt er iets over te zeggen. Kleur is ongrijpbaar, pas toegepast op een object of een vlak is het tastbaar. Het is in staat om een ruimte totaal te veranderen, zowel de atmosfeer als de ruimtelijke beleving.

In architectuur is ruimtewerking essentieel. Kleur kan een ruimte bevestigen maar ook veranderen. Ook kan kleur de buitenkant van een gebouw en het karakter ervan beïnvloeden. Kleur kan helpen de architectuur van een gebouw te verklaren.

Mijn fascinatie met kleur bestond al vroeg. Toen ik als kind moest verhuizen van een bosrijke omgeving naar een kale nieuwbouwwijk had ik daar geen zin in. Pas toen bleek dat dezelfde fel gekleurde stoelen, die ik net bij de kapper had ontdekt, ook op onze nieuwe plek te zien zouden zijn (wat helaas niet zo was) kon ik de verhuizing accepteren. Tijdens mijn opleiding aan de kunstacademie is mijn waardering en fascinatie voor kleur alleen maar groter geworden, onder andere vanwege de ontdekking dat het aantal kleuren oneindig is.

Ik ben iemand van de generatie waarvan de geboortekiekjes zwart-wit waren, maar de eerste schoolfoto's al bleek gekleurd. De intrede van kleur in de moderne wereld, het breukvlak van kleur en zwart-wit. Kranten, tijdschriften, films en televisie begonnen kleur te krijgen. De wereld van de consument en het bedrijfsleven kreeg kleur.

Het belang van kleur, het leven met kleur lijkt nooit helemaal op waarde geschat te worden. Toch staat vast dat kleur de omgeving beïnvloedt. Op de juiste manier toegepast in ruimtes en gebouwen verhoogt kleur het verblijfsplezier en de productiviteit.

De architectuur is meestal de centrale kunst bij elk utopische streven om de wereld te herscheppen. Dé kunst die de sociale harmonie moet bevorderen en dienen. Daarbij speelt de toepassing van kleur een onmisbare rol, als belangrijke leidraad in een gebouw. Het kan de ruimtes zichtbaar maken en de architectuur versterken en/of verduidelijken.

Jelle Kampen, 2009